Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

IT/ ICT

De afdeling IT met onze developers, testers, scrummasters en product owners is de motor van beslist.nl. Hier worden in een innovatieve Agile-omgeving de wensen vanuit de business gerealiseerd. Dit doen we door in meerdere gedreven scrumteams elke sprint weer werkende software op te leveren. Denk hierbij aan nieuwe functionaliteiten voor de website zoals verbeterde productsearch maar ook verschillende tools voor onze webshops en interne afdelingen.

Tech stack

nosql, git, symfony, symfony2, frameworks, ajax, varnish, couchbase, couchdb, mysql, elasticsearch, jquery, php, nodejs, angularjs, scrum, phpunit, zend, phpstorm, mariadb, percona, rabbitmq, rest api, unit testing, performance, analytics, Webtrekk, OOP, linux, mvc, html5, css3, xml, agile, caching, cassandra, phpunit, jenkins, JIRA, confluence, JMeter, selenium.

IT/ ICT functies binnen beslist.nl

De functies die binnen IT afdeling worden vervult zijn: DevOps Engineer, PHP Developer, Back-end Developer, Front-end Developer, Product Owner, Scrum Master, Agile Tester, Grafisch Ontwerper/ Designer, Architect, Database Administrator, Webanalist, Systeembeheerder.

PHP Developer
Je bedenkt en bouwt nieuwe functionaliteiten. Hierbij werk je nauw samen met je scrum team en ben je samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de software. Tevens ben je continu bezig met het verbeteren van de technologie zodat stabiliteit en performance gewaarborgd zijn.

DevOps Engineer
Jij bent de kritische noot richting het team waar development en operations samenkomen. Het automatiseren van bijvoorbeeld build deployment en test deployment via scripting en tooling, om continuous delivery te verbeteren, valt onder jouw verantwoordelijkheden. Samen met je team zorg je voor het beschikbaar houden van de software services die door jouw team worden geleverd.

Front-end Developer
Jouw belangrijkste taak is het ontwerpen en bouwen van front-end applicaties, daarbij ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten. Je houdt je bezig met technische aspecten en met vraagstukken op het gebied van usability (gebruiksvriendelijkheid) en toegankelijkheid.

Agile Tester
Met een kwaliteitsbewuste en positief kritische houding ga je de dialoog aan met het team en assisteer je teamleden in een andere rol bij zijn/ haar werkzaamheden. Tot je taken behoren het opzetten en uitwerken van testplannen, uitvoeren van tests en het vastleggen van resultaten. Kortom, je zorgt ervoor dat testen volledig geïntegreerd zijn in de ontwikkelwerkzaamheden.

Backend Developer
Je ontwerpt, programmeert, test en implementeert nieuwe backend toepassingen, zoals bijvoorbeeld API’s (Application Programming Interfaces). De backend van een toepassing is het gedeelte dat niet zichtbaar is voor de gebruiker. Je bent verantwoordelijk voor de backend van de website of applicaties die gebruikt worden voor bijvoorbeeld data verwerking.

Scrum Master
Zorgt voor het wegnemen van impediments en ondersteunt de Product Owner bij het scherp krijgen van de product backlog. Daarnaast coach je het team als geheel en de individuele teamleden waarbij je ze helpt zichzelf te ontwikkelen. Een andere belangrijke taak is zorg dragen voor transparantie, bijvoorbeeld over de voortgang van de sprint. 

Grafisch Ontwerper/ Designer
Met hart voor ontwerp en oog voor zowel online als offline draag je bij aan onze merkidentiteit. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en doorvoeren van creatieve concepten en designs voor ons online shopping platform. Maakt uitingen (reclame banners, icons, visuals, etc.) in de vorm van onze huisstijl voor onder andere de website, digital of gedrukte media, een campagne en/ of een direct mailing. Uiteraard bewaak je hierbij onze corporate identity.

Product Owner
Het managen van de product backlog is jouw voornaamste taak. Je zorgt dat je goed op de hoogte bent van de wensen van stakeholders en dat je een duidelijke visie hebt hoe deze tot uitdrukking moeten komen. Je beslist wat jouw team oppakt, gebaseerd op de input van de stakeholder, je eigen visie en de business value die wordt gecreëerd.

Systeembeheerder
Je richt je voornamelijk op het technisch beheer en het onderhoud van de kantoor automatisering. Je zorgt voor het vervangen en onderhouden van desktops en laptops, en voor het draaiend houden van het kantoornetwerk.

Database Administrator
De performance tuning van grote MySQL databases is jouw grootste uitdaging. Je houdt beschikbare updates voor onze databases bij en test deze uitvoerig. Tevens adviseer je collega’s over performance en uitbreiding van de databases. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van migraties en geeft gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de performance en mogelijkheden van onze MySQL databases. 

Webanalist
Je hebt een actieve en sturende rol vanuit je data en analyse expertise, werkt nauw samen met internetspecialisten, business intelligence en andere scrumteams omtrent bevindingen en verbeteringen ten behoeve van de analyse, rapportages en de doorvoering van conversie verbeteringen. Jouw inzichten en adviezen zijn een leidraad voor verbeteringen ten bate van commerciële doelstellingen.