Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Missie en Visie

Missie

Consumenten transparantie bieden bij het online shoppen door als onafhankelijk shopping platform maximale keuze en zekerheid te bieden tijdens het online winkelen. 

Visie

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland en biedt als onafhankelijk online winkelcentrum zekerheid bij het online shoppen. Wij zorgen dat de consument de best mogelijke online winkelervaring beleeft. 

Beslist.nl bouwt aan een duurzame relatie met webshops en wil worden erkend als een betrouwbare, transparante en innovatieve organisatie. Tevens wil beslist.nl een duurzame relatie met haar medewerkers en binnen de e-commerce branche één van de beste werkgevers zijn.