Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Scrum en Agile

Agile/ Scrum binnen beslist.nl

Beslist.nl heeft een Agile transformatie doorgemaakt en is van een waterval georiënteerde methode op Agile/ Scrum overgegaan. Hierin hebben we als organisatie mooie stappen gezet, zowel op onze IT afdeling als bij de business afdelingen. Door Agile te werken delen we complexe projecten op in kleinere projecten: in sprints van twee weken. Wanneer doelstellingen wijzigen gedurende het project zijn wij, door volgens de Agile methodiek te werken, goed in staat hierop in te spelen.

Scrum is een Agile methode die betrekking heeft op de flexibiliteit van een team. Deze methode staat voor de ontwikkeling in korte overzichtelijke perioden. Bij ons is dat twee weken. De sprints van twee weken zijn binnen grotere projecten, de kleine projecten op zichzelf. De Scrum teams werken onderling intensief samen. 

Scrum team

Dit team bestaat uit verschillende specialisten, de Scrum Master en de Product Owner. Ieder Scrum team is multidisciplinair en zelfsturend. Dit betekent dat teams zelfstandig alle taken van ontwerp, realisatie, testen tot en met de oplevering verzorgen. Onze Scrum teams bestaan uit minimaal 6 en maximaal 11 collega’s. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van het werk én ook voor het werkproces. Door elke sprint af te sluiten met een review/ evaluatie wordt continue gewerkt aan verbeteringen binnen dit proces.

De Scrum Master is facilitator en heeft als taak om het ontwikkelteam optimaal te laten presteren. Dit doet hij/ zij door het Scrum proces te bewaken, faciliteren en optimaliseren. De Scrum Master zorgt dat het team goed samenwerkt, zodat de Product Owner een kwalitatief hoogstaand eindproduct krijgt opgeleverd en is verantwoordelijk voor de praktische randvoorwaarden: goede apparatuur en een prettige werkomgeving.

De Product Owner opereert op strategisch en tactisch niveau. Hij/ zij is het enige aanspreekpunt over de inhoud van de te realiseren functionaliteit/ software. De Product Owner managet de verwachtingen, stemt af met de stakeholders, stuurt het team inhoudelijk aan, draagt de visie op het eindproduct uit en onderhoudt samen met het team de product backlog. Hij/ zij weet wat er speelt binnen beslist.nl en weegt belangen tegen elkaar af.

Sprint team

Dit team bestaat uit het Scrum team: het ontwikkelteam, de Scrum Master (facilitator), de Product Owner én de belanghebbende stakeholders.

Tweewekelijkse sprint

Onze sprintduur is altijd twee weken. Binnen deze tijd pakt het Scrum team een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk op wat helemaal afgemaakt wordt. Het resultaat van elke sprint is een opgeleverde functionaliteit/ werkende software. 

Sprint planning (2 uur)

Elke twee weken is er een nieuwe sprint planning. Omdat er wekelijks een refinement sessie wordt gehouden staan er in de to-do kolom op de backlog vaak genoeg taken om op te pakken. Tijdens de sprint planning wordt bepaald welke backlog items in de volgende sprint worden opgepakt. Het Scrum team is hier leidend: op basis van capaciteit maken zij een inschatting van de hoeveelheid werk die tijdens de volgende sprint verzet kan worden.

Scrum bord en product backlog

Ieder team heeft een eigen Scrum bord. Dit is een overzicht van de inhoud van de sprint: hierop hangen de product backlog items die deze sprint worden opgepakt en afgerond. Het Scrum bord maakt het werk zichtbaar dat het Scrum team heeft geïdentificeerd als noodzakelijk voor het behalen van de op te leveren functionaliteit: het sprint doel. De taken op het bord zijn verdeeld over 3 kolommen (van links naar rechts): To Do, In Progress en Done. Het Scrum bord is voor het team de centrale plaats om het resterende werk en de aanpak hiervan af te stemmen.

Interne stakeholders kunnen verzoeken indienen via het ticketsysteem JIRA. Het offline Scrum bord is een afgeleide hiervan. De Product Owner bespreekt de nieuwe tickets met zijn/ haar team. Een nieuw ticket komt op de product backlog te hangen. Op de product backlog staan alle nog op te pakken taken (stories/ technical tasks), gesorteerd op prioriteit.

Dagelijkse stand-up meeting (15 minuten)

Elke dag heeft ieder Scrum team een stand-up meeting. Het doel van deze meeting is zorgen dat iedereen zo effectief mogelijk werkt. Tijdens de meeting wordt besproken wat je hebt gedaan sinds de vorige meeting, wat je gaat doen tot de volgende meeting, welke issues je eventueel hebt en (indien nodig) welke hulp je hierbij kan gebruiken. 

Refinement (1 uur)

Halverwege elke sprint komt een Scrum team bij elkaar voor een refinement sessie. Als voorbereiding op de volgende sprint wordt er dan voor de belangrijkste product backlog items alvast een tijdsinschatting gemaakt. Als er werkzaamheden onduidelijk zijn wordt dit teruggekoppeld aan de Product Owner. Hij/ zij zorgt voor opheldering door in gesprek te gaan met de betrokken stakeholder(s).

Retrospective (1,5 uur)

Elke sprint wordt afgesloten met een retrospective (look back) meeting. Het Scrum team blikt terug op het werkproces, de samenwerking, gebeurtenissen en de kwaliteit van de afgelopen sprint. Dit heeft als doel om beter te worden. Als team. Alles wat niet goed ging moet worden aangepakt, zodat in volgende sprints dezelfde fout wordt voorkomen. Zelfreflectie en zelfsturing is de basis van Scrum.

Review/ demo (2 uur)

Aan het eind een sprint wordt met de aanwezigheid van het hele sprint team een sprint review/ demo gehouden om de opgeleverde functionaliteit/ software te laten zien aan de belanghebbende stakeholders. Er wordt samen bekeken wat er is bereikt gedurende de sprint. Tijdens deze meeting wordt getoetst of het Scrum team heeft begrepen waar de toegevoegde waarde van de software ligt en of de product backlog nog juist geprioriteerd is gezien eventuele nieuwe inzichten. Dit is een informele bijeenkomst, geen status meeting. De presentatie heeft als doel feedback te verzamelen en de samenwerking te bevorderen.