Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Stage en afstuderen

Ben je op zoek naar een uitdagende stage of afstudeerplek, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Binnen beslist.nl werken studenten - op zowel HBO als WO niveau - aan hun eigen opdrachten en taken. Hierbij sparren zij regelmatig met andere studenten en met collega’s binnen beslist.nl. Het belangrijkste uitgangspunt is het creëren van meerwaarde voor de student en de organisatie. Plannen verdwijnen niet in de la, maar worden daadwerkelijk geïmplementeerd. Na een succesvolle samenwerking tijdens jouw stageperiode krijg je de mogelijkheid om bij ons in dienst te treden.

Samen werken aan innovatieve oplossingen

Beslist.nl is een snel groeiende organisatie in de e-commerce branche, waar veel kansen en mogelijkheden liggen. We zijn voortdurend bezig om deze kansen op een creatieve en vernieuwende manier te benutten. Hier dragen studenten/ stagiairs actief aan bij, met mogelijkheden om bestaande processen te onderzoeken, te verbeteren en vervolgens vernieuwende ideeën te implementeren. 

Wij stimuleren kennisuitwisseling en begeleiden studenten om tot innovatieve oplossingen te komen die de business van beslist.nl vergroot. Kansen en mogelijkheden binnen vertalen we, indien mogelijk, naar innovatieve stage- en afstudeeropdrachten. 

Stage en afstuderen

Als HBO of WO student werk je binnen beslist.nl aan jouw eigen stageopdracht en bijbehorende taken. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er daadwerkelijk meerwaarde wordt gegenereerd. Plannen verdwijnen niet in de la, maar worden ook echt geïmplementeerd. Naast de vakinhoudelijke begeleiding van je stagebegeleider is er een Procescoördinator aangesteld om je te coachen. Tevens krijg je de ruimte om regelmatig met collega’s te sparren over jouw vraagstuk.

In een Agile omgeving worden de wensen vanuit de business gerealiseerd. We werken in meerdere scrumteams om, elke sprint weer, werkende software op te leveren. Je kan hierbij denken aan nieuwe functionaliteiten voor de website zoals verbeterde productsearch maar ook verschillende tools voor onze webshops en interne afdelingen. Je leert tijdens je stage dus ook werken volgens de Scrum methodiek. Waarbij aan het begin van de sprint wordt bepaald wat er opgeleverd gaat worden en je de twee daarop volgende weken met volle focus werkt aan de op te leveren (nieuwe) functionaliteit. 

Wat bieden we jou?

  • Stagevergoeding: €400,- of €500,- bruto per maand (afhankelijk van het soort stage), exclusief reiskosten
  • Stagebegeleiding: jouw leerdoelen en de voortgang bespreek je met jouw begeleider bij beslist.nl. En natuurlijk reserveren we voldoende tijd voor jouw begeleiding en geven we je de ruimte om de afdeling en het bedrijf te leren kennen
  • Een team dat jou met open armen ontvangt en begeleidt waar nodig
  • Informele werksfeer waar collegialiteit bovenaan staat
  • Dagelijks krijg je gratis een lekkere lunch aangeboden
  • De kans om mee te werken aan een zichtbaar product dat dagelijks door ruim 500.000 mensen wordt gebruikt

Werken bij beslist.nl

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland met ruim 25 miljoen producten van meer dan 10.000 aangesloten webshops en dagelijks ruim 500.000 bezoekers. Met een team van circa 150 jonge, enthousiaste medewerkers bouwen wij iedere dag aan de verdere optimalisatie van beslist.nl. Plezier wordt gecombineerd met hard werken en een duidelijke focus op ons doel: consumenten de best mogelijke shopping experience bieden! Tevens kan jouw stage bij beslist.nl het begin zijn van jouw loopbaan binnen ons mooie bedrijf.

Interesse?

Lijkt het je leuk om ons enthousiaste en ambitieuze team tijdens jouw stage te versterken? Maar hebben wij op dit moment geen passende stageplek voor jou? Dan zien wij jouw open sollicitatie graag tegemoet! Voor meer informatie over afstuderen/ stage lopen bij beslist.nl kun je contact opnemen met Ingrid van Gelder, Recruitment & Talentmanager.