Gebruik je onze website, dan ga je akkoord met cookies.

Om het gebruik van deze website gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.

Wist je dat beslist.nl....

 • het grootste online winkelcentrum van Nederland is
 • tot één van de snelst groeiende techbedrijven in Nederland. Beslist.nl staat op plek 35 in de Technology Fast50 (ranking 2015, gepubliceerd door Deloitte)
 • opgericht is in 2005 en dus al 11 jaar bestaat
 • is opgericht door Kees Verpalen. Beslist.nl moest zich van Kieskeurig.nl en Vergelijk.nl onderscheiden door de prijzen van alle producten met elkaar te vergelijken. Zo groot en zo breed, dat deed destijds nog niemand. Mission Accomplished!
 • circa 150 medewerkers in dienst heeft, de gemiddelde leeftijd 32 jaar is en circa 63% van de medewerkers een man is
 • 87% van alle functies vervult op HBO niveau of hoger 
 • sponsor is van het schaatsteam dat bekend staat als het snelste schaatsteam ter wereld 
 • een e-commerce platform is waarop ruim 25 miljoen producten staan
 • FD Gazelle is en tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland behoort 
 • geregeld wat lekkers bij de koffieautomaten heeft staan, omdat jarige medewerkers voor alle collega’s iets lekkers meenemen
 • een neus heeft voor innovatie 
 • het wereldrecord ’snelste schaatswave’ heeft gevestigd met een supersnelle tijd van 15:31 seconden. Tijdens de NK Sprint (januari 2016) golfde een recordwave door het stadion in Thialf
 • meer dan 10.000 aangesloten webshops heeft
 • dagelijks door ruim 500.000 online shoppers wordt bezocht
 • één vestiging heeft en gevestigd is in Arnhem 
 • geen casual Friday heeft, maar een casual workweek 
 • iedere dinsdagavond aan bootcamp training doet onder leiding van een professionele personal trainer
 • ondernemerschap waardeert én ook stimuleert
 • één ontwikkelteam heeft in India
 • als onafhankelijk shopping platform, consumentensite, zowel het belang van consumenten als van webshops dient
 • vier jaar zeer succesvol sponsor is geweest van Team beslist.nl met schaatskampioenen zoals Michel Mulder, Ronald Mulder, Stefan Groothuis, Shani Davis, Kai Verbij