JOIN US

OUR OPEN ROLES

BESLIST.NL

About us

Beslist.nl is een full-service marketingbureau voor webshops die online producten willen verkopen. Als verlengstuk van de online marketingafdeling van de aangesloten webshops vergroot beslist.nl dagelijks de omzet, het marktaandeel en het portfolio van haar klanten. 

Met een ambitieus team van circa 110 jonge en ervaren medewerkers werken we continue aan de verdere optimalisatie van beslist.nl. Alle beschikbare digital marketingkanalen worden ingezet om zoveel mogelijk shoppende consumenten te vinden, die gematcht worden met het productaanbod van de bij beslist.nl aangesloten webshops.

Als toonaangevend technologie bedrijf runt beslist.nl een high traffic site met dagelijks circa 500.000 bezoekers. Elke dag werkt een jong en dynamisch team samen om de enorme hoeveelheid data te verwerken zodat de website altijd actueel is voor de consument.

Location

Direct aan de A12 - Meander 825, Arnhem

Beslist.nl locatie

Meander 825
6825 MH Arnhem

Our offer

Daarom wil jij onze nieuwe collega worden!

 • High traffic platform
 • 500.000 bezoekers per dag
 • Goede arbeidsvoorwaarden
 • Flexibele werktijden
 • Voorwaardelijke winstdeling: 8,33%
 • Wekelijkse actieve bootcamp
 • Diverse borrels & leisure attributen
 • Legendarische personeelsfeesten
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • Gratis luxe lunch en vers fruit
 • Heerlijke bonenkoffie
 • Goed bereikbaar en parkeerruimte