BESLIST.NL

About us

Beslist.nl is een high traffic online platform voor duizenden webshops. Als verlengstuk van de online marketingafdeling van de aangesloten webshops vergroot beslist.nl dagelijks de omzet, het marktaandeel en het portfolio van haar klanten. 

Met een ambitieus team van 110 jonge en ervaren medewerkers werken we continu aan de verdere optimalisatie van beslist.nl. Alle beschikbare digital marketingkanalen worden ingezet om zoveel mogelijk shoppende consumenten te vinden, die gematcht worden met het productaanbod van de bij beslist.nl aangesloten webshops.

Als toonaangevend technologie bedrijf runt beslist.nl een high traffic site met dagelijks circa 500.000 bezoekers. Elke dag werkt een jong en dynamisch team samen om de enorme hoeveelheid data te verwerken zodat de website altijd actueel is voor de consument.

Missie & visie

Beslist.nl maakt online shoppen al jaren transparanter, eerlijker en gemakkelijker voor de online shopper. Wij willen de standaard in online shoppen verhogen zodat je als online shopper steeds meer prijsvoordeel, betere producten en kortere levertijden krijgt. Ook zorgen we hiermee voor betrouwbaardere leveringen en betalingen, gebruiksvriendelijkere websites en betere klantenservices.

Wij doen dit niet alleen! Om dit resultaat te bereiken werken wij intensief samen met de betere webshops die de lat iedere dag weer hoger leggen. Juist de betere webshops die ervoor zorgen dat de wereld van online shoppen steeds weer een beetje beter wordt, willen we helpen groeien en laten floreren. Door hun invloed op de e-commerce branche te maximaliseren zal online een steeds grotere rol spelen in onze levens. Online ontzorgt ons en daardoor hebben we meer tijd vrij voor de dingen die ons echt gelukkig maken.

Om deze missie te realiseren willen wij de beste mensen en teams in huis halen. Er is veel diversiteit en kennis aanwezig met jonge en senior experts binnen elk team. Beslist.nl vindt het - als high traffic online platform - belangrijk dat (nieuwe) medewerkers zich inhoudelijk en persoonlijk uitgedaagd voelen en vertrouwen krijgen. Dit doen we met de nieuwste technieken en tools in een dynamische en gezellige bedrijfscultuur. Beslist.nl is een scale-up die de dynamiek heeft van een start-up en de professionaliteit van een corporate organisatie met een datagedreven werkwijze en een agile manier van werken. Met 500.000 bezoekers per dag, 25 miljoen producten en 2.000 aangesloten webshops zijn wij al jaren lang dagelijks in topvorm. Daarom is er ook veel aandacht voor werkgeluk, maandelijkse activiteiten en vitaliteit. Zo hebben wij dagelijks een vers ontbijt en lunch, een eigen sportschool en een legendarisch personeelsfeest. Op deze manier bieden wij de optimale werkomstandigheden om jezelf te ontwikkelen en maximaal en autonoom te presteren.

Location

Direct aan de A12 - Meander 825, Arnhem

Beslist.nl locatie

Meander 825
6825 MH Arnhem

Our offer

Daarom wil jij onze nieuwe collega worden!

 • High traffic & high value platform
 • 500.000 bezoekers per dag
 • Goede arbeidsvoorwaarden
 • Flexibele werktijden
 • Voorwaardelijke winstdeling: 8,33%
 • Wekelijkse actieve bootcamp
 • Sportschool op kantoor
 • Legendarische personeelsfeesten
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • Gratis vers ontbijt & lunch
 • Heerlijke bonenkoffie
 • Goed bereikbaar en parkeerruimte